HİZMETLERİMİZ

ELEKTRONİK DENETLEME SİSTEMİ (EDS)

ELEKTRONİK DENETLEME SİSTEMİ (EDS)

EDS, trafik akışının kontrolü ve ulaşım optimizasyonun yapılması, kent yaşantısının kurallara uygun, belli normatif yapıya kavuşturulması için ve trafikte düzeni bozan araçlardan kaynaklanan kazaların önlenerek can ve mal emniyetinin sağlanması amacı ile geliştirilen bir denetleme sistemidir.

EDS, kural ihlali yapan araçların sensörler aracılığı ile tespiti sonrası, görüntü işleme yazılımları ile aracın plakasının tespit edilerek ilgili kanunda öngörülen cezaya tabii tutulmasını kapsar.

Sistemin Amacı

 • Caydırıcılık unsurunu kullanarak sürücülerin trafik kurallarına azami oranda uymalarını sağlamak böylece sürücü kültürünü olumlu yönde yeniden şekillendirmek
 • Kural ihlali yaparak, insanların can ve mal emniyetini tehlikeye düşüren araçları ihlal görüntüleri ile birlikte tespit edip kayıt altına almak
 • Trafik kurallarının insandan bağımsız bir şekilde sürekli olarak takip edilmesi, böylelikle sürücülerin kurallara uyması ile trafik düzeninin sağlanması
 • EDS noktalarından geçiş yapan araçların görünen özelliklerinin, kayıtlı özlük bilgileriyle tutarlı olup olmadığının kontrol edilmesi ve gerektiğinde bu tespitler aracılığı ile yetkili mercilere otomatik bildirilmesi
 • EDS sistemi tüm şehir içi trafikte denetim boşluğundan oluşabilecek kural ihlallerinin önüne geçmek için tasarlanmıştır.

Sistemin Yapısı

 • Kural ihlali yapan araçların elektronik ortamda otomatik tespit edilmesi
 • Tespit edilen ihlal görüntülerinin, kayıt ve saklama fonksiyonlarının geriye dönük sorgu yapısına uygun şekilde gerçekleştirilmesi
 • Sayısal görüntü üzerinde plaka tespiti,
 • İhlal görüntülerinin dijital imza teknikleri kullanılarak güvenliğinin sağlanması,
 • Tüm EDS uygulamaları tek merkezden yönetilebilir, otomatik ihlal algılama özelliğine sahip olması,
 • Plaka, ihlal, zaman, bölge bilgilerine göre sorgulama yapılabilmesi,
 • İhlal kaydı gerçekleşen tüm verilerin güvenli ortamda tutulması ve raporlanması.

Sistemin Genel Özellikleri

 • İstenilen zaman aralığında parametrik ihlal video kaydı,
 • 7x24 saat kesintisiz video saklama,
 • Kurulu ihlal tespit noktalarını gerçek zamanlı, merkezi izleme olanağı,
 • İhlal görüntüsünün geçerli kılınması ve güvenliği için ileri teknoloji kullanımı,
 • Oluşan yeni durum, koşul ve ihtiyaçlar karşısında, kolaylıkla yenilenebilir ve genişleyebilir mimari yapı,
 • Sistem istikrarı ve kayıt güvenilirliğini sağlamak için sistemde bağımsız Dual disk tasarımı,
 • En yüksek çözünürlükte ve kalitede görüntüleme için DSLR (Dijital tek mercekli refleks) kamera teknolojisi ve Machine Vision teknolojisi kullanımı,
 • Tüm haberleşme sistemleri ile sorunsuz uyumluluk ve çalışabilirlik (DSL, Fiber, Wimax, 3G/4G, GSM/GPRS, RF),
 • Otomatik Ceza Faturası, Özet cezalandırma raporları ve Polis departmanlarının ihtiyaç duyduğu tüm raporlar ile her ihlal tipine ait fatura formatı düzenlenebilmesi,
 • Web ve mobil (Akıllı telefon) teknolojileri kullanarak ceza ihlal kayıtlarının takip olanağı,
 • Her türlü dış ortam ve hava şartlarına dayanıklı endüstriyel ürünlerin kullanımı,
 • Görüntü İşleme tekniği kullanılarak sanal detektör uygulaması yapabilme, araç sayım, araç sınıflandırma, yaya algılama, ortalama hız gibi bilgilerin yüksek doğruluk oranıyla elde edilmesi,
 • Beyaz ışık teknolojiyle, gece ve düşük ışık koşullarında dahi renkli ve kaliteli ihlal fotoğrafı alabilme,
 • Beyaz ışık teknolojiyle, gece ve düşük ışık koşullarında dahi renkli ve kaliteli ihlal fotoğrafı alabilme,
 • InfraRed teknolojisi kullanarak, gece ve düşük ışık koşullarında kalitesi ayarlanılabilen siyah beyaz ihlal fotoğrafı alabilme olanağı
 • İhlal görüntülerinin hem uygulama merkezinde bulunan özel depolama alanında, hem de sahada kurulu lokal sitemde uzun süre saklama imkanı
 • İhlal görüntülerini gelişmiş tüm video kodlama (MPEG4, H264,v.b.) teknikleri kullanılarak merkeze iletme,
 • Merkez tarafında canlı görüntülerin izlenebilmesi için donanımsal bir kod çözücüye gerek kalmaksızın tüm işlemlerin merkezi yazılımlar tarafından gerçekleştirilmesi.
 • Kare, dikdörtgen ve standart dışı farklı boyuttaki plakaları görüntü işleme teknolojileri kullanarak okuyabilme,
 • Plaka Tanıma Sisteminde yapay zeka teknolojileri kullanarak öğrenebilme özelliği,
 • Ceza uygulanmış, ceza uygulanamamış, bölgeye göre, kayıt aralığına, ihlal tipine göre detaylı listeleme işlemleri,
 • Gerekli giriş hakları sağlandığında emniyet veri tabanına otomatik olarak bağlanarak araç sorgusu, adres bilgisi sorgulaması (Polnet Entegrasyonu),
 • İhlal tespit sistemine ait tüm database ve tabloların otomatik oluşturulması, otomatik olarak sağlanması ve bağımsız özel veritabanı yönetim yazılımı özelliği,
 • İhlal tespit teknolojilerinde manyetik loop, RF, Laser ve görüntü işleme tekniklerini kullanarak yüksek doğruluk oranlarıyla ihlal algılama,
 • Plaka, kavşak, tarih, bölge aralığına göre ve birbirleri ile bağlantılı olarak sorgulama ve raporlama yapabilme,
 • Sistem plaka okuma ve tanımlama işlemini birden fazla türde gerçekleştirir. Manuel olarak okuma ve tanımlama yapabilir, otomatik ve harekete göre okuma ve tanımlama yapabilir, sensör kullanılarak okuma ve tanımlama yapabilmektedir,
 • Merkez uygulaması üzerinden, güvenli dosya erişimi (FTP ve HTTPS),
 • “EDS BULUT TEKNOLOJİSİ” doğrultusunda 12 ayrı ihlal tespit sisteminin merkezde aynı uygulama üzerinde kullanılabilmesi,
 • Merkez uygulama üzerinde, gelen kayıtlara ilişkin plaka okuma işleminin (ANPR-Automatic Number Plate Recognition) gerçekleştirilebilmesi,
 • Bağımsız Sistem yönetimi yapısı; EDS sistemi; kullanıcı ara yüzü, veritabanı yönetim yazılımı, Haberleşme sistemi gibi uygulamaya özel geliştirilmiş yazılımlara sahiptir,
 • Tüm EDS sistemlerinde, zamana bağlı çalışma yada duraklatılma imkanı sağlayan zaman planlama teknolojisi,
 • Tüm EDS sistemlerinde detaylı (tarih, saat, lokasyon, hız, kural aşım oranı…) ihlal bilgileri.